รายการการเรียกเก็บเงินจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าใน mUniSm

หากคุณจะแจกจ่ายเกมที่สร้างด้วย mUniSm บน GooglePlay หรือ AppStore และเปิดใช้งานการตั้งค่าการชาร์จโปรดลงทะเบียน / ใช้รายการชาร์จด้วยรหัสผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ มันคำนวณด้วยประมาณ 1 Gem = $ 0.01 ราคาของสินค้าที่คิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการควรได้รับการตัดสินโดยผู้จัดจำหน่าย

รหัสสินค้า ชนิด ชื่อผลิตภัณฑ์
gem001 การบริโภค 100 Gem (ประมาณ $ 1)
gem003 การบริโภค 300 Gem (ประมาณ $ 3)
gem005 การบริโภค 500 Gem (ประมาณ $ 5)
gem010 การบริโภค 1000 Gem (ประมาณ $ 10)
gem020 การบริโภค 2000 Gem (ประมาณ $ 20)
gem030 การบริโภค 3000 Gem (ประมาณ $ 30)
gem050 การบริโภค 5000 Gem (ประมาณ $ 50)
gem100 การบริโภค 10000 Gem (ประมาณ $ 100)

นอกจากนี้โปรดอ้างอิงถึงความเห็นในเว็บไซต์ทางการ ฯลฯ เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน / การสมัครของรายการที่คิดค่าใช้จ่ายในแต่ละร้าน
โปรดทราบว่าเราไม่สนับสนุน mUniSm สำหรับการจัดส่งร้านค้ารวมถึงการลงทะเบียนรายการเรียกเก็บเงิน

GooglePlay - Android
https://developer.android.com/google/play/billing/billing_admin.html

AppStore - iOS
https://help.apple.com/app-store-connect/#/devae49fb316